Följande prenumerationer ger 20% rabatt på alla böcker (porto på 20 kr/paket tillkommer)

Jag väljer att prenumerera på böcker för åldrarna 7-11 år
Jag väljer att prenumerera på böcker för åldrarna 12+ år
Jag väljer att prenumerera på båda ålderskategorierna (7-11 år och 12+ år)

Böckerna skickas till:

Namn: *

C/o adress:

Gatuadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Mobilnummer:

(för SMS avisering av paket)

Barnets födelseår-månad:

Faktura till:

Namn:

C/o adress:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:


Kampanjkod:

* obligatoriska uppgifter